» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu je gymnazista Daniel Jahôdka

22.10.2013 -      Celoslovenská súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie originálneho loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testova...

Nové školy a 120 zdravotných osvetárov

22.10.2013 -      "Rezortizmus sme nahradili spoluprácou a presadzovaním systémových riešení. Jasne sme dokázali, že riešenia neprijímame od zeleného stola, ale na základe informácií priamo z terénu. Teda z ...

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/2.1/04-SORO

16.10.2013 -      Pre záujemcov o konzultácie k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu je v termíne od 17. – 24. októbra 2013 k...

Výzva OPVaV-2013/2.2/10-RO na prekladanie žiadosti o NFP

16.10.2013 - Dňa 16. 10. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný ...

Milióny eur pre stredné školy

14.10.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhodnotila projekty podávané školami v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie – Moderná str...

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

08.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 08. 10. 2013 je aktualizovaný "Indikatívny harmonogram v...

(Ne)správne verejné obstarávanie môže mať dopad na projekty

07.10.2013 -      V súvislosti s viacerými zmenami a doplneniami, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. júla 2013, usporiadala ASFEU v dňoch 30. septembra – 3. októbra 2013 informačné se...

V Bratislave odborníci diskutujú o tom, ako hodnotiť kvalitu vzdelávania

17.09.2013 -      Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný stav a perspektívy, pod týmto názvom sa včera začala v  hoteli Bratislava City trojdňová odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Národný ústav ...

Pán poslanec Beblavý pokračuje v spochybňovaní úspechov

12.09.2013 -      Dnešná tlačová konferencia pána poslanca Miroslava Beblavého bola iba o sebaprezentácii a utvrdení v tom, že ešte stále nerozumie eurofondom.      Pán poslanec sa v priebehu niekoľkých dn...

Na centrá excelentnosti v Bratislavskom kraji pôjde 20 miliónov eur

02.09.2013 -      Podnikateľské subjekty (pobočky nadnárodnej spoločnosti) z Bratislavského kraja, ktoré vykonávajú vedecko-výskumné činnosti, sa môžu od 28. augusta 2013 uchádzať o nenávratný finančný prísp...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ