» Aktuality » Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

28.04.2014
Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom
     Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných prijímateľov eurofondov. V operačnom programe Výskum a vývoj ju Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ podporila sumou viac ako 78 mil. eur. Nenávratné finančné príspevky využila nielen na budovanie technickej infraštruktúry, ale významne sa posilnilo samotné centrum vedy a výskumu.
     Najväčší prínos europrojektov, ktoré pokryli takmer všetkých trinásť fakúlt, vidí rektor univerzity v úzkej spolupráci kolektívov s ostatnými univerzitami či ústavmi Slovenskej akadémie vied. Dobrý vedecký výskum sa podľa rektora mnohokrát končil v publikáciách a nedostal sa do praxe. „Dobudovanie infraštruktúry prinieslo prvé ovocie, najväčším výsledkom – úspechom – je, že už nejde len o publikačnú činnosť, ale aj mnohé vynálezy, ktoré navrhli konkrétne zariadenia a systémy využiteľné v praxi. Len v minulom roku máme registrovaných desať vynálezov“, uviedol Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.
     Univerzita má ako prijímateľ 38 projektov, z nich je 18 zameraných na centrá excelentnosti – špičkovo vybudované pracoviská –  a nechýbajú ani kompetenčné centrá. V mnohých projektoch vystupuje univerzita aj ako partner. Príkladom je Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu, ktoré zastrešoval Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Výsledkom je unikátny systém informácií o živých a neživých zložkách krajiny, ktorý nájde uplatnenie v širokom spektre vedných disciplín, ako aj v rôznych vládnych rezortoch a v hospodárskych odvetviach.
     Podľa generálneho riaditeľa agentúry pre štrukturálne fondy Mariána Kostolányiho „Centrá excelentnosti sú mimoriadne významné projekty, ktoré sa financovali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Za sedem rokov bolo v tejto oblasti podporených presne 107 projektov v celkovej výške 237 mil. eur, čo je štvrtina všetkých dopytovo orientovaných projektov výskumu a vývoja. ASFEU očakáva v novom programovom období 2014 - 2020 využitie približne rovnakého objemu financií na budovanie a podporu centier excelentnosti". 

Michal Kaliňák
hovorca ministra