» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

SAV si na výskum prilepšila eurofondmi v sume 155 miliónov eur

09.05.2014 -      Už viac ako 60 rokov sústreďuje Slovenská akadémia vied na svojich pracoviskách najvýznamnejších vedcov. V programovom období 2007-2013 im eurofondy umožnili realizovať až 73 projektov. Pod...

Slovenskí žiaci boli úspešní vo vedomostnom teste o EÚ a Európe

07.05.2014 -      Testové úlohy o Európskej únii a spoločnej mene euro z predmetu občianska náuka sa stanú súčasťou bohatej elektronickej banky úloh, ktorá bude jedným z výsledkov národného projektu Zvyšovan...

Pracovné zošity pre odbornú prax

05.05.2014 -      V novom školskom roku budú na žiakov stredných odborných škôl čakať pracovné zošity. Štátny inštitút odborného vzdelávania od nich očakáva najmä zlepšenie názornosti výučby a tiež zvýšenie ...

STU napreduje aj vďaka inteligentným technológiám

02.05.2014 -      Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita v Bra...

Olaf zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

30.04.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

Základoškolská odborná činnosť otvorila svoj prvý ročník

29.04.2014 -      V dňoch 24. a 25. apríla 2014 sa na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni uskutočnil pilotný ročník celoslovenskej odbornej súťaže Základoškolskej odbornej činnosti (ZOČ) určený pre žiak...

Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

28.04.2014 -      Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných prijímateľov eurofondov. V operačnom programe Výskum ...

Od apríla sa vysokoškoláci udomácňujú vo firmách

24.04.2014 -      Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa postupne udomácňuje medzi vysokoškolákmi aj vo firmách. V apríli sa otvorili brány firiem pre 54 študentov vysokýc...

Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil stavbu Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu

23.04.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes zúčastnil na prehliadke hrubej stavby budovy Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie v...

Eurofondy premenili školy na moderné za takmer 140 mil. eur

22.04.2014 -      Vďaka eurofondom postupne získava klasické vyučovanie na základných a stredných školách moderné a dynamické črty. V programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom Agentúry Ministerstva škol...
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ