» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Úspešné školy nemožno trestať

07.02.2014 -      Na jeseň minulého roka bolo pre 180 stredných škôl vyčlenených z eurofondov 40 miliónov eur. Tieto peniaze majú pomôcť v aktivitách zameraných na modernizáciu vzdelávania. Banskobystrický s...

SAV vybuduje v Šarišských Michaľanoch špičkové centrum biomedicínskeho výskumu

24.01.2014 -      Takmer 25 milióna eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok, ktoré prostredníctvom modernej infraštruktúry zabezpečí transfer p...

Minister Dušan Čaplovič rokoval s komisárkou Európskej komisie

22.01.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v Bratislave rokoval s komisárkou Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn. Témou sp...

Oznámenie o zverejnení Usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj vydalo dňa 16.1.2014 Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov. Usmernenie ...

Zverejnenie usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 16.1.2014 zverejnené usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov.

Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

20.12.2013 -      Nenávratné finančné príspevky (NFP), o ktoré sa uchádzali predovšetkým školy, podporili za programové obdobie 2007 – 2013 mnohé oblasti. Prostredníctvom 33 vyhlásených výziev operačného pro...

NÚCEM zriaďuje pre učiteľov regionálne kontaktné centrá

17.12.2013 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vychádza v ústrety učiteľom - tvorcom testových úloh v regiónoch, ktorí sa zapojili do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelá...

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v programovom období 2007-2013

11.12.2013 - Za účelom zníženia administratívnej záťaže v procese implementácie fondov EÚ pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie stupňa administratívnej záťaže prijímateľo...

Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne!

06.12.2013 -      Už len dva týždne majú žiaci 8. ročníkov základných škôl príležitosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne! vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre št...

Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

05.12.2013 -      Na Slovensku sa za posledných sedem rokov prostredníctvom 420 dopytovo orientovaných projektov v  hodnote nenávratného finančného príspevku (NFP) takmer 845 miliónov eur výrazne podporila v...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ