» Aktuality » Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite

Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite

16.06.2014
Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite
     Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline sa rozrastá. V piatok 13. júna 2014 bol za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča položený základný kameň dvoch nových vedeckých pracovísk.  Výskumné centrum ŽU a Univerzitný vedecký park ŽU by mali podporiť špičkový výskum a zlepšiť prepojenie výskumnej a podnikovej sféry.  Žilinské pracoviská budú orientované na dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály a inteligentné budovy.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič položením základného kameňa symbolicky odštartoval proces výstavby týchto unikátnych špičkových pracovísk. Slávnostný akt sa uskutočnil v areáli ŽU v Žiline za prítomnosti rektorky univerzity Tatiany Čorejovej, predstaviteľov mesta, samosprávneho kraja i dodávateľov stavby.
     Oba projekty sú financované z operačného programu Výskum a vývoj. Na výstavbu 15 špičkových laboratórií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity bolo z eurofondov vyčlenených 34,8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 4,1 mil. eur a prostriedky vo výške 2,2 mil. eur si z vlastných zdrojov zabezpečí samotná vysoká škola. Úlohou vedeckého parku bude uskutočňovať výskum v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov, nových materiálov (technológií) a informačno-komunikačných technológií.
     Celkové náklady na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity predstavujú takmer 25,8 mil. eur. Rovnako aj v tomto prípade ide o viaczdrojové financovanie. Konkrétne z eurofondov na úrovni 21,8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu s objemom 2,6 mil. eur a z vlastných zdrojov vysokej školy vo výške 1,4 mil. eur. Špecializované laboratóriá budú zamerané na hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu či riadenie inteligentných budov.
     Realizátormi projektov je Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným, a. s. v Žiline. Výstavba oboch špecializovaných pracovísk je naplánovaná do konca júna 2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra