» Aktuality » Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

04.08.2014
Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

     Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúka Letná škola 2014 v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Školenia sa uskutočnia v Bratislave (11. – 13. 8. 2014), Banskej Bystrici (14. – 16. 8., 18. – 20. 8. 2014) a v Košiciach (21. – 23. 8. 2014). Národný projekt aj takouto formou aktívne prispieva k zlepšovaniu odbornosti učiteľov v tvorbe úloh podľa modernej metodiky, ktorá sa inšpiruje metodikou tvorby úloh v medzinárodných meraniach.
    
Veľmi dôležitou súčasťou Letnej školy bude technické a odborné zaškolenie k zadávaniu úloh do novovytvoreného centrálneho elektronického systému testovania. Každý autor získa zároveň jedinečné prístupové oprávnenie do elektronického systému, čo prispeje k efektívnosti a bezpečnosti tvorby originálnych testových úloh. „V ďalšej etape projektu budú všetci autori tvoriť úlohy priamo v elektronickom systéme. Budú do neho pristupovať prostredníctvom licenčných oprávnení,“ vysvetlila riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. V projekte má vzniknúť približne 30 tisíc pôvodných testových úloh.
     Dôležitou súčasťou programu Letnej školy pre autorov je tvorba úloh z čitateľskej gramotnosti a odporúčania pre tvorbu úloh na základe výsledkov medzinárodných štúdií. Pre úspešnosť žiaka vo vzdelávaní je dôležité, aby porozumel písanému textu a vedel ho používať. Výsledky meraní čitateľskej gramotnosti však ukazujú, že slovenskí žiaci majú nedostatky v porozumení odborných textov, nesúvislých textov, informácií v tabuľkách, ktoré sú súčasťou vyučovania najmä odborných predmetov. „Z toho vyplýva, že je dôležité na vyučovaní všetkých predmetov systematicky rozvíjať stratégie, ktoré smerujú k porozumeniu textu. Preto budeme všetkých autorov úloh vzdelávať v čitateľskej gramotnosti,“ vysvetlila Zuzana Hirschnerová, vedúca oddelenia tvorby testovacích nástrojov v projekte.
     Odbornú a rodičovskú verejnosť pred časom zaujali výsledky medzinárodných meraní, ktoré v Slovenskej republike realizuje NÚCEM. Ten v júli zverejnil prvú správu z merania finančnej gramotnosti v rámci štúdie krajín OECD PISA. Analýza vybraných uvoľnených vzorových testových úloh správy PISA bude jadrom príspevku o medzinárodných štúdiách počas Letnej školy 2014. „Rozbor úloh z medzinárodných meraní určite pomôže autorom aj z toho pohľadu, aby porozumeli požiadavkám, ktoré na nich kladie projekt elektronického testovania,“ uviedla odborná pracovníčka NÚCEM-u Katarína Lučeničová.

Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu