» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

FabLab – prvé spoločné miesto pre vedcov i kreatívcov

04.11.2014 -      FabLab Bratislava je nový experimentálny priestor otvorený pre VŠETKÝCH, ktorí chcú tvoriť a prenášať svoje výsledky do praxe. Vítaní sú umelci, architekti dizajnéri, inžinieri, výskumníci,...

Národný projekt ponúka študentom ďalšie možnosti zapojenia sa

04.11.2014 -      Úspešní absolventi slovenských univerzít, ktorí sa po skončení štúdia uplatnili vo svojom odbore a dnes zastávajú významné pozície v podnikoch, sa postupne prihovoria na svojich alma mater ...

Na Skalnatom plese uviedli do prevádzky nový ďalekohľad s priemerom 130 centimetrov

03.11.2014 -      Vo štvrtok 30. októbra 2014 bol v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese slávnostne uvedený do prevádzky nový 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad. Ide o významnú udalosť v ž...

Projekt PRINED mení filozofiu školy - od segregácie cez integráciu k inklúzii

31.10.2014 -      Začleňovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do škôl v rámci inkluzívneho vzdelávania bolo témou dvojdňovej odbornej konferencie, ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2014 v Bansk...

EK schválila Slovensku operačný program Výskum a inovácie

29.10.2014 -      Európska komisia schválila Slovensku operačný program (OP) Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.      „V tomto operačnom programe je pre Slovensko pripravených 2,266 mili...

Národné podnikateľské centrum podporuje spoluprácu výskumnej a firemnej sféry

09.10.2014 -      Podporovať spoluprácu vedecko-výskumných a podnikateľských subjektov je hlavným cieľom Národného podnikateľského centra. Na jeho vytvorení pracuje Centrum vedecko-technických informácií SR ...

Unikátnou myšlienkou prerazili vo svete nových technológií

08.10.2014 -      Zvýšenie efektívnosti výroby energie z alternatívnych palív a zváranie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie sa usiluje zaviesť do praxe Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštit...

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

30.09.2014 -      Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov Európskej únie špičkový. Mnoho excelentných centier prináša riešenia svetovej úrovne. K takým patria aj v...

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

26.09.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 26.9.2014 zverejnená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013.  

Výskum mikroklímy Nitry prekvapil aj vedcov

12.09.2014 -      Kolektív výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, environmentalistiky a matematiky sa dopracoval k originálnym výsledkom vedeckého projektu financovaného z eurofondov. Realizovala ho Univerzit...
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ