» Aktuality » Výskumná agentúra pripravuje zmenu svojho sídla

Výskumná agentúra pripravuje zmenu svojho sídla

05.04.2017
Výskumná agentúra pripravuje zmenu svojho sídla
     Výskumná agentúra sa plánuje v poslednom kvartáli tohto roka sťahovať z Dúbravky do lokality bratislavského Nového Mesta. Cieľom je zníženie nákladov spojených s prenájmom a vysokou energetickou náročnosťou súčasného sídla, ako aj zlepšenie dostupnosti služieb pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
     „Oproti súčasnému stavu sa nám každý mesiac podarí ušetriť na nájme viac ako 21 % nákladov. Nižšia bude cena za meter štvorcový a usporiadanie nového sídla má byť zároveň omnoho účelnejšie,“ vysvetlil generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Rastislav Beliansky. Nové sídlo bude musieť v čase sťahovania spĺňať všetky kvalitatívne štandardy, vrátane energetickej hospodárnosti. Zlepší sa tiež dostupnosť.
     Obchodná verejná súťaž na nájom nebytových priestorov pre potreby Výskumnej agentúry bola vyhlásená v decembri 2016. Agentúra o nej potenciálnych záujemcov informovala prostredníctvom viacerých informačných kanálov.
      „Informácia bola zverejnená na webových stránkach Výskumnej agentúry a Partnerskej dohody, ktorú prevádzkuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Rovnako sme ju zverejnili vo viacerých celoslovenských denníkoch,“ priblížil generálny riaditeľ. S ponukou na účasť v komisii na vyhodnocovanie predložených ponúk bol zároveň oslovený zástupca jedného z najväčších a najrenomovanejších webových portálov sprostredkúvajúcich prenájom administratívnych priestorov na Slovensku.