» Aktuality » Nová technológia pre optické siete

Nová technológia pre optické siete

29.05.2014
Nová technológia pre optické siete
     Senzory, elektronika či internetové pripojenie fungujú dnes aj pomocou optických sietí. Takzvaná optika dokáže prenášať dáta rýchlejšie a je menej náchylná na rušenie spojenia ako bežné medené drôty. Aktuálna novinka z výskumu prichádza s optickými vláknami zo silikónového materiálu.     
     V súčasnosti sa prenos dát cez optické siete rieši najmä po sklenených alebo plastových vláknach. Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline vyvinuli novú technológiu – prípravu optických vlákien zo silikónového materiálu polydimetylsiloxan (PDMS).
     Unikátna metóda výroby optických vlnovodov spočíva v ťahaní vlákien z tohto silikónového materiálu. Čiastočne vytvrdnutý PDMS je umiestnený medzi vlákna, ktoré sú ťahané od seba. Rýchlosť procesu je možné nastaviť a vytvoriť tak optické vlákna požadovaných rozmerov.
     „Dĺžka pripravovaných PDMS vlákien môže byť na úrovni kilometrov, čo niekoľkonásobne prekračuje dĺžku vlnovodov vytváraných doterajšími technológiami,“ hovorí Dušan Pudiš,  jeden z pôvodcov novej technológie. „Príprava PDMS vlákien ťahaním je  veľmi jednoduchá  a nie sú potrebné ani žiadne zložité technologické zariadenia či postupy, čo robí túto technológiu oproti ostatným lacnejšou,“ dopĺňa Ivan Martinček, druhý z pôvodcov.       
     Uplatnenie technológie vidí Janka Macurová z Oddelenia pre vedu a výskum Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline napríklad v oblasti komponentov do elektronických zariadení. Široké možnosti ponúka aj telekomunikačný priemysel či senzorová technika.      
     „V prípade prípravy optických vláknových vlnovodov z PDMS ide o technológiu výroby a nie produkt. Za najvhodnejší spôsob komercializácie považujeme preto udelenie licencie na používanie tejto technológie jednej z popredných firiem vyrábajúcich optické vlákna a káble,“ vyjadril sa Jaroslav Noskovič z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré realizuje podporu prenosu výsledkov výskumu do praxe v rámci projektu NITT SK.  
     Vďaka tomuto projektu sa zastrešuje administratívna, odborná aj finančná podpora inovatívnych technológií pochádzajúcich z výskumu a vývoja.
„Vďaka spolupráci s CVTI SR a projektu NITT SK sme mohli zabezpečiť podanie medzinárodnej patentovej prihlášky, vykonaný bol odhad komerčného potenciálu technológie, ktorý nám okrem iného ukázal aj potenciálnych záujemcov o technológiu. Vypracovanú máme tiež  stratégiu samotnej komercializácie,“ uzatvára Macurová. 
     Projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK alebo inými slovami pomoc pri patentoch a ochrane duševného vlastníctva sa aj prostredníctvom takýchto projektov ukazujú ako mimoriadne prínosné, vďaka čomu sa výsledky výskumu a práce našich vedcov udomácňujú nielen na Slovensku a vo vede, ale aj v zahraniční, v praxi a v aktivitách súkromného sektora.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra