» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Verejná konzultácia v kontexte hodnotenia ex post ESF

Verejná konzultácia v kontexte hodnotenia ex post ESF

13.04.2016

Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie informuje, že Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v kontexte hodnotenia ex post Európskeho sociálneho fondu počas programového obdobia 2007-2013. Táto verejná konzultácia je otvorená pre príspevky až do 27. apríla 2016. Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy. Dotazník je dostupný v anglickom jazyku, ale respondenti môžu odpovedať vo svojom rodnom jazyku. Prepojenie na konzultáciu je dostupné tu.