Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

03.06.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z f…

Unikátny výskum kilometre nad zemou

02.06.2014 -      Projekty univerzít, ktoré sú financované z eurofondov, realizujú vedecké tímy nielen na zemi, ale aj v oblakoch. V prípade Žilinskej univerzity v Žiline ide o originálny výskum brzdenia koľ…

Nová technológia pre optické siete

29.05.2014 -      Senzory, elektronika či internetové pripojenie fungujú dnes aj pomocou optických sietí. Takzvaná optika dokáže prenášať dáta rýchlejšie a je menej náchylná na rušenie spojenia ako bežné med…

Poľnohospodárska univerzita skúmala zabudnuté plodiny

23.05.2014 -      Eurofondy umožnili Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre okrem iného zaoberať sa aj možnosťami zlepšenia zdravia obyvateľstva. Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou  Spoločnej …

Metodicko-pedagogické centrum predstavilo nový projekt

23.05.2014 -      K národným projektom zameraným na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), pribudol ďalší. Ide o projekt inkluzívnej edukácie PRINED, ktorý v up…

Eurofondy pomohli vstupu do Európskeho výskumného priestoru

20.05.2014 -      Implantáty šité na mieru a výskum získavania a spracovania zemských zdrojov patria medzi najvýraznejšie úspechy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vďaka 31 projektom, na ktoré získal…

Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách

19.05.2014 -      Do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností …

SAV si na výskum prilepšila eurofondmi v sume 155 miliónov eur

09.05.2014 -      Už viac ako 60 rokov sústreďuje Slovenská akadémia vied na svojich pracoviskách najvýznamnejších vedcov. V programovom období 2007-2013 im eurofondy umožnili realizovať až 73 projektov. Pod…

Slovenskí žiaci boli úspešní vo vedomostnom teste o EÚ a Európe

07.05.2014 -      Testové úlohy o Európskej únii a spoločnej mene euro z predmetu občianska náuka sa stanú súčasťou bohatej elektronickej banky úloh, ktorá bude jedným z výsledkov národného projektu Zvyšovan…

Pracovné zošity pre odbornú prax

05.05.2014 -      V novom školskom roku budú na žiakov stredných odborných škôl čakať pracovné zošity. Štátny inštitút odborného vzdelávania od nich očakáva najmä zlepšenie názornosti výučby a tiež zvýšenie …

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku