Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

„Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“.

20.02.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov n…

Postoje banskobystrickej župy ignorujú platné pravidlá

13.02.2014 -      Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja adresoval rezortu školstva otvorený list, v ktorom spochybňuje platné pravidlá a zaužívané postupy. Tieto vyjadrenia ignorujú všeobecne známe …

Nauč ma rozumieť vede

12.02.2014 -      Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, vý…

Úspešné školy nemožno trestať

07.02.2014 -      Na jeseň minulého roka bolo pre 180 stredných škôl vyčlenených z eurofondov 40 miliónov eur. Tieto peniaze majú pomôcť v aktivitách zameraných na modernizáciu vzdelávania. Banskobystrický s…

SAV vybuduje v Šarišských Michaľanoch špičkové centrum biomedicínskeho výskumu

24.01.2014 -      Takmer 25 milióna eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok, ktoré prostredníctvom modernej infraštruktúry zabezpečí transfer p…

Minister Dušan Čaplovič rokoval s komisárkou Európskej komisie

22.01.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v Bratislave rokoval s komisárkou Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn. Témou sp…

Oznámenie o zverejnení Usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj vydalo dňa 16.1.2014 Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov. Usmernenie …

Zverejnenie usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 16.1.2014 zverejnené usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov.

Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

20.12.2013 -      Nenávratné finančné príspevky (NFP), o ktoré sa uchádzali predovšetkým školy, podporili za programové obdobie 2007 – 2013 mnohé oblasti. Prostredníctvom 33 vyhlásených výziev operačného pro…

NÚCEM zriaďuje pre učiteľov regionálne kontaktné centrá

17.12.2013 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vychádza v ústrety učiteľom - tvorcom testových úloh v regiónoch, ktorí sa zapojili do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelá…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku