Navigácia

Výzvy v roku 2020

Výzvy v roku 2020

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020 (20. 11. 2020)

Výzva PRIORITY/D/EUDM/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/EUDM/2020)

 

Výzva HLAS/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program HLAS mladých (Výzva č. HLAS/D/2020)Výzva KOMUNITA/D/1/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Výzva KOMUNITA/D/2/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Výzva PRIORITY/D/1/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Výzva PRIORITY/D/CVČ/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Výzva SLUZBY/1/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu
 

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program SLUŽBY pre mladých (Výzva č. SLUZBY/1/D/2/2020)

 

Výzva SLUZBY/2/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu
 

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program SLUŽBY pre mladých (Výzva č. SLUZBY/2/D/2/2020)

 

Výzvy v roku 2020 pre registrované organizácie


Výzva HLAS/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe HLAS MLADÝCH na rok 2020

Výzva PODPORA/D/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií (Programy pre mládež 2014-2020)

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálne výške dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež 2014 - 2020 na základe navýšeného rozpočtu

Záverečný
protokol o pridelení dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Výzva SLUZBY/1/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na rok 2020

Výzva SLUZBY/2/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2020

Skočiť na začiatok stránky