Oznamy a správy

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied

Medzi prvými zapojenými ústavmi sú Geografický ústav SAV a Ústav merania SAV. Pre Geografický ústav SAV CVTI SR zdigitalizovalo 51 ročníkov Geografického časopisu a 21 knižných dokumentov. Pre Ústa…

Staňte sa hviezdou TVT 2020! Zaregistrujte svoje online alebo offline podujatie už dnes

Staňte sa hviezdou TVT 2020! Zaregistrujte svoje online alebo offline podujatie už dnes

Keďže pandemická situácia komplikuje verejné akcie, mnohé inštitúcie sa tento rok rozhodli svoje podujatia presunúť do online priestoru. Či už patríte k nim, alebo ste sa rozhodli pri dodržaní hygi…

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Ministerstvo školstva, Štátny pedagogický ústav a päť vysokých škôl bude spolupracovať na programe doučovania, ktorého cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl s ťažkosťami v uče…

Cukrovka a iné neviditeľné choroby u detí. Ako ich zvládnuť v škole a škôlke?

Cukrovka a iné neviditeľné choroby u detí. Ako ich zvládnuť v škole a škôlke?

Psychologička Petra Ferenčíková v novom podcaste Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie hovorí o deťoch a žiakoch, ktoré majú tzv. neviditeľné choroby a znevýhodnenia a radí rodičo…

Ministerstvo školstva vyhlasuje výber nového hlavného školského inšpektora

Ministerstvo školstva vyhlasuje výber nového hlavného školského inšpektora

Žiadosti o zaradenie do výberu je potrebné zaslať najneskôr do 12. októbra 2020 do podateľne ministerstva školstva. Výber sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 formou osobného pohovoru pred päťčlennou …

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku