Oznamy a správy

SADA vzdeláva učiteľov v oblasti výživových doplnkov

Antidopingová agentúra SR sa začala zameriavať aj na osvetu laickej verejnosti. Rekreační športovci totiž na rozdiel od profesionálov nemajú vedomosti o negatívnych účinkoch zakázaných látok. Neved…

Slovensko si dnes pripomína 20. výročie svojho vstupu do OECD

Slovenská republika zaznamenala počas svojho 20-ročného členstva v tejto významnej organizácii viacero úspechov, avšak za najväčší je možné považovať historicky prvé predsedníctvo SR v Rade OECD na…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spoluorganizátorom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2020

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2020 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 01. 2021 bezchybný v…

Štátna tajomníčka Filipová: Podpora dištančného vzdelávania na národnostných školách prináša nové a inovatívne metódy vzdelávania

„Dištančné vzdelávanie je výzva, ktorá pred nami stála od nástupu novej vlády a venujeme jej neustálu pozornosť. Z dôvodu koronavírusu sme všetci nútení prispôsobovať sa epidemiologickej situácii, …

Ministerstvo spúšťa nový projekt: Materské školy ako súčasť vysokých škôl

Rezort ešte tento rok vyčleňuje na tento projekt podpory vzniku materských škôl 1 milión eur, ktoré poskytuje vysokým školám. Tie vo svojich priestoroch v spolupráci s mestom alebo iným subjektom m…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku