» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození

Medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození

19.10.2017
     Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Vás pozývajú 31. novembra a 1. decembra na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dieťa v ohr...
O otvorenej vede otvorene

O otvorenej vede otvorene

19.10.2017
     Problematika budovania infraštruktúry a podpory otvoreného prístupu k výsledkom vedeckých projektov financovaných z prostriedkov EÚ bude témou Národného workshopu OpenAIRE, ktorý sa bude ko...
Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní

Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní

19.10.2017
     Odborníci z viacerých relevantných rezortov, organizácií a inštitúcií dnes v rámci Okrúhleho stola „Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie“ navrhli nominantov do odbornej skupiny ako kon...
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila česko-slovensko-rakúsku školu vo Viedni

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila česko-slovensko-rakúsku školu vo Viedni

18.10.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej...
ŠPÚ sa zapojí do projektu na podporu globálneho vzdelávania

ŠPÚ sa zapojí do projektu na podporu globálneho vzdelávania

18.10.2017
     Štátny pedagogický ústav bude jeden z kľúčových partnerov pri realizácii medzinárodného programu na podporu globálneho vzdelávania s názvom „Increase and Innovation“, financovaného Európsko...
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »