» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika

Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika

23.10.2017
     V dnešný deň si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi každý štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc je Deň Milana...
Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

23.10.2017
     Pedagógovia z viacerých častí Slovenska sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom podujatí Štátneho pedagodického ústavu (ŠPÚ) Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre vše...
Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020

Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020

23.10.2017
     Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach 7. novembra 2017....
Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do podtatranského regiónu

Pracovný výjazd štátneho tajomníka Petra Krajňáka do podtatranského regiónu

20.10.2017
     Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa štátny tajomník Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák pripojil k Popradskému ekonomickému a manažérskemu fóru 2017, ktorého témou bo...
Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných školách

Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných školách

20.10.2017
     Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľ...
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »