» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo

Zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo

26.06.2018
     Ministerka Martina Lubyová otvorila 26. júna 2. zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo. Rokovania sa zúčastnili menovaní členovia Rady zastupujúci maďarskú, rómsku, rusínsku, ukr...
Pilotný projekt ŠPÚ Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu sa začne na jeseň

Pilotný projekt ŠPÚ Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu sa začne na jeseň

26.06.2018
     Štátny pedagogický ústav  rozbieha pilotný projekt na zavedenie komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému. Iniciatíva posilniť mediálnu výchovu na všetkých troch stupňoch škôl vz...
V Tomášove otvorili nové priestory základnej školy

V Tomášove otvorili nové priestory základnej školy

26.06.2018
     Hneď šesť nových učební, z toho dve špeciálne pre výučbu biológie a fyziky včera slávnostne odovzdali do užívania v obci Tomášov (okr. Senec). Na otvorení prístavby a nadstavby tamojšej zák...
Vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja má prvých absloventov

Vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja má prvých absloventov

22.06.2018
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej  odovzdali vysvedčenia a osvedčenia o ukončení štúdia absolventom Strednej odbornej školy na...
V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu

V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu

21.06.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konal trojdňový maratón expertných workshopov na tému vzdelávania o netolerancii, predsudkoch a antisemitizme v krajinách združených v Organizácii pre bezpe...
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »