» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

02.11.2017
     Na základe zahájenia spolupráce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské d...
Ministerka školstva Martina Lubyová prijala zástupcov odborov na SAV

Ministerka školstva Martina Lubyová prijala zástupcov odborov na SAV

31.10.2017
     V pondelok 30. októbra 2017 sa na pôde ministerstva školstva uskutočnilo stretnutie ministerky školstva, vedy výskumu a športu Martiny Lubyovej s predstaviteľmi odborových zväzov pôsobiacic...

Konferencia pre vedenie škôl s názvom Inklúzia a škola

31.10.2017
     Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa v Bratislave uskutoční konferenciu pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl  pod názvom „INKLÚZIA A ŠKOLA"  Rešpektovanie rôznorodosti...
ŠPÚ pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov a pracovníkov pre deti a žiakov z rómskych komunít

ŠPÚ pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov a pracovníkov pre deti a žiakov z rómskych komunít

31.10.2017
     Štátny pedagogický ústav pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Zatiaľ...
Ministerská konferencia Stredoeurópskej iniciatívy pre vedu a technológie v Minsku za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Ministerská konferencia Stredoeurópskej iniciatívy pre vedu a technológie v Minsku za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

30.10.2017
     V dňoch 25. - 27. októbra 2017 uskutočnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová pracovnú cestu do Minska v Bielorusku, ktoré aktuálne predsed...
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »