» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Stredné školy by v druhom kole chceli prijať takmer 10 000 žiakov

Stredné školy by v druhom kole chceli prijať takmer 10 000 žiakov

11.06.2018
     Viac ako 9 800 voľných miest v bežnom a vyše sto v osemročnom štúdiu nahlásili stredné školy pre druhé kolo prijímacieho konania. Rozhodnutie o jeho konaní museli riaditelia škôl zverejniť ...
Štipendium Martina Filka získalo sedem študentov

Štipendium Martina Filka získalo sedem študentov

08.06.2018
     Univerzity v Oxforde, v Cambridgei či London School of Economics and Political Science. Tam všade študujú tohtoroční úspešní žiadatelia o Štipendium Martina Filka, ktorého cieľom je priláka...
Učitelia nemeckého jazyka sa môžu opäť hlásiť na kurz v Bavorsku

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu opäť hlásiť na kurz v Bavorsku

07.06.2018
    Ešte traja učitelia nemeckého jazyka zo základných, stredných a vysokých škôl majú možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júla 2018 v rámci dodatoč...
Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

07.06.2018
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 7. 6. 2018  v rámci tejto priorit...
Predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva je potrebné už v materskej škole

Predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva je potrebné už v materskej škole

06.06.2018
     Právo každého dieťaťa navštevovať bežnú školu a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých. To sú priority, na ktoré vo svojich aktivitách upriamuje pozornosť národný projekt Škola ot...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »