» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

15.12.2017
     Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Aj o tom sa diskutovalo v rámci...
Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať

Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať

14.12.2017
     Prvým zasadnutí sa včera začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 - 2023.      Odborný a koo...
V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

14.12.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli autori a recenzenti doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“.      Cieľom tohto stretnutia bola diskusia, postrehy, kome...
Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

14.12.2017
     Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku ...
Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

13.12.2017
     Na 14. zasadnutí Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania odovzdal menovacie dekréty novým členom a členkám výboru, v zastúpení predsedníčk...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »