» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

08.04.2019
     Ako reagovať na výzvy Priemyselnej revolúcie 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou? Aké zručnosti bude treba do roku 2030? Aj na tieto otázky sa hľadali odpovede počas závere...
Posledné dni na výber strednej školy

Posledné dni na výber strednej školy

08.04.2019
     Už len posledné dni majú rodičia a žiaci základných škôl na výber strednej školy. Prihlášky na bežné štúdium učebných či študijných odborov je potrebné odovzdať riaditeľovi základnej školy ...
V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

05.04.2019
     V Dome kultúry v Dolnom Kubíne si prebrali ocenenia učitelia, pedagogickí zamestnanci materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a gymnázií aj z Centra voľného času ...
V Bukurešti sa uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za výskum

V Bukurešti sa uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za výskum

04.04.2019
     Slovenská delegácia sa zúčastnila v dňoch 2. a 3. apríla 2019 v Bukurešti na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedných za výskum pod vedením  rumunského predsedníctva v Rade Európskej ún...
Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s trenčianskou univerzitou na prvý teamingový projekt v rámci OP VaI

04.04.2019
      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) dnes s reprezentantmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podpísala zmluvu ...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »