» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

11.12.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného pr...
Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

11.12.2017
     Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám i...
Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08.12.2017
     Včera 7. decembra 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizovalo konferenciu na tému vyučovanie slov...
Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

06.12.2017
     Mal by byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor? Je pre Vás štátny vzdelávací program zrozumiteľný? Súhlasíte s navrhovaným pomerom t...
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2.  kolo

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

05.12.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje ďalšie kolo informačných seminárov p...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »