» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Slovensko malo svoj deň v CERN-e

Slovensko malo svoj deň v CERN-e

23.03.2018
     Slovenská republika sa včera predstavila v CERN-e. Z iniciatívy Zastupiteľského úrad SR v Berne a v spolupráci so Stálou misiou SR pri OSN v Ženeve a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a...
Vedci a študenti môžu získať financie na cestovné a pobyt v Nemecku

Vedci a študenti môžu získať financie na cestovné a pobyt v Nemecku

23.03.2018
     Finančný príspevok na cestovné a pobyt v Nemecku môžu od januára 2019 získať slovenskí diplomanti, doktorandi a postdoktorandi, ako aj ďalší vedci, ktorí realizujú vedecké projekty v tejto ...
V Bratislave si pripomenuli polstoročnicu Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1

V Bratislave si pripomenuli polstoročnicu Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1

22.03.2018
     „Všetky deti sú vzdelávateľné“. Týmito slovami otvorila dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odborný seminár s názvom „Žiak s viacnásobným postihnutím v škole“, k...
Školy sa môžu uchádzať o podporu projektov zameraných na M. R. Štefánika

Školy sa môžu uchádzať o podporu projektov zameraných na M. R. Štefánika

22.03.2018
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo spoločnú slovensko-francúzsku výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na tému „I. svetová vojna a osobnos...
Riaditeľ  ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na 9. plenárnom zasadnutí CDPPE v Štrasburgu

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na 9. plenárnom zasadnutí CDPPE v Štrasburgu

21.03.2018
      Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vystúpil ako národný expert SR pre obsah vzdelávania na zasadaní Výkonného výboru pre vzdelávaciu politiku a prax Rady Európy (Steerin...
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »