» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady FNPV

03.04.2019
     Do 15. mája 2019 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako...
Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

02.04.2019
     Nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú  mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesion...
Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

02.04.2019
     Celkovo viac než 41 700 žiakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo...
Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

01.04.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie ŽilinaMUN.      Ôsmy ročník podujatia,...
Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

01.04.2019
     V piatok 29. marca 2019 sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagógom škôl v zriaďovateľske...