Oznamy a správy

V stredu bude prebiehať na základných školách Testovanie 5 2019

V stredu bude prebiehať na základných školách Testovanie 5 2019

     V stredu 20. novembra 2019 sa na základných školách uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarské…

Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa ako oficiálna zástupkyňa vedúcej slovenskej delegácie zúčastnila dňa 12. 11. 2019 na otvorení 40. Generálnej konferencii UNESCO a následne dňa 13. 11. 20…

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

     Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Redakčnej rady vedeckého časopisu Pedagogická revue si od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a hlavného redaktora Pedagogickej revue Ľudovíta Hajd…

V rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy bola v Bratislave predstavená iniciatíva Európske univerzity

V rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy bola v Bratislave predstavená iniciatíva Európske univerzity

     SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci so SLORD – Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a …

Školy opäť využívali počítače na jesenné e-testovania

Školy opäť využívali počítače na jesenné e-testovania

     Celkom 552 základných a stredných škôl otestovalo začiatkom tohto školského roka svojich žiakov vo vstupných školských e-testovaniach prostredníctvom systému e-Test. Zároveň si začiatkom novem…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku