Oznamy a správy

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 21 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej aleb…

Európsky týždeň športu napriek koronakríze rozhýbal takmer 70-tisíc Slovákov

Európsky týždeň športu napriek koronakríze rozhýbal takmer 70-tisíc Slovákov

Do podujatia sa v dňoch 23. - 30. septembra 2020 zapojilo 42 krajín Európy vrátane Slovenska. V šiestom ročníku medzinárodnej iniciatívy Európska komisia spája známy slogan #BeActive predovšetkým s…

MPC a ŠPÚ prezentovali spoločný národný projekt  PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

MPC a ŠPÚ prezentovali spoločný národný projekt PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej sit…

Informatika hýbe dnešným svetom a na Slovensku má úspešných olympionikov!

Informatika hýbe dnešným svetom a na Slovensku má úspešných olympionikov!

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie vo svete bolo však rozhodnutie organizátorov nekompromisné a každý zúčastnený štát vytvoril pre svojich súťažiacich podmienky na dištančnú formu súťaže podľa …

Ministerstvo školstva zverejnilo usmernenie k oznamovaniu údajov Sociálnej poisťovni

Ministerstvo školstva zverejnilo usmernenie k oznamovaniu údajov Sociálnej poisťovni

Postup upravuje Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28. augusta 2020, podľa ktorého: „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku