Oznamy a správy

Ministerstvo školstva zverejňuje podmienky bezpečného návratu detí do škôl

„Situácia je natoľko kritická, že keď chceme otvoriť školy, musíme bez diskusie zabezpečiť, aby boli bezpečné – v prvom rade pre žiakov a následne pre ich rodičov, učiteľov, aj nás všetkých. Je dôl…

Inkluzívne vzdelávanie ako „cesta možného“

„Inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní pre nás znamená možnosť rozvíjať individuálny potenciál všetkých detí, žiakov a študentov v škole, v živote a neskôr na trhu práce,“ zdôrazňuje štátna ta…

Nová výzva programu SK-Klíma zohľadňujúca princípy informálneho učenia sa

Hlavným cieľom Výzvy ACC05 - (ClimaInfo) s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gram…

Prebieha migrácia e-mailových schránok škôl, ministerstvo prosí školy o trpezlivosť

Podľa informácie od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. by mala byť migrácia ukončená do stredy 16. decembra 2020. Následne bude zmenené nastavenie smerovania pošty na nové schránky. V tento deň budú…

Rezort školstva zrušil osvedčenie o uznaní za národný športový zväz Slovenskej lyžiarskej asociácii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrušilo dnešným dňom - 15. decembra 2020 - Slovenskej lyžiarskej asociácii osvedčenie o uznaní za národný športový zväz z dôvodu, …

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku