Oznamy a správy

LIVESTREAM Na obed s HUSÁROM

Pozrieť si ho môžete na facebookovej stránke štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ivana Husára o 12.00 h.

Ministerstvo školstva poskytlo školám na rekonštrukcie či havárie viac ako 2 milióny eur

Špeciálnym základným školám, spojeným školám, reedukačným centrám, liečebno-výchovnému zariadeniu či centru pedagogicko-psychologického poradenstva, ale aj bilingválnemu gymnáziu a odbornému učiliš…

Vedec roka SR - predlženie termínu na prijímanie nominácií

Prijímanie návrhov na ocenenia pre podujatie sme predĺžili do 15. 4. 2021. Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách: Vedec roka SR Mladý vedecký praco…

Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

„Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradič…

Na obežnú dráhu Zeme sa dostal už druhý slovenský satelit

Tento unikátny vedecký satelit vznikol vďaka Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s Konkoly observatóriom v Budapešti, zahraničnými partnermi z Maďarska, Japonska, Českej…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku