Oznamy a správy

Deň učiteľov

Pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Jan Amos Komenský sa narodil pred 429 rokmi, 28. marca 1592. Dodnes je považovaný aj za učiteľa národov, svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zar…

V celoštátnom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači žiaci súperili v troch kategóriách

Stredoškoláci z celého Slovenska postúpili z krajských kôl na 55. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila vo virtuálnom priestore 23. - 25. marca 2021 pod gestorstvom Strednej odbornej škol…

Zlatá klapka 2021

Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva. Žiaci ZŠ, ZUŠ, CVČ a stredných odborných škôl poslali do súťaže spolu takmer 5 a pol hodín súťažných príspevkov. Zhodnotila ich odborná porota zložen…

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022

V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné p…

BLUESS - Plán rozvoja základných zručností na Slovensku

Cieľom záverečnej konferencie bolo predstaviť tému ako takú a prezentovať dosiahnuté výsledky projektovej spolupráce. Pozitívom projektu je, že v rámci spolupráce sa v ňom prepojilo viacero inštitú…

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku