Oznamy a správy

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia te…

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní

Komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Septembrové číslo sa venuje najmä súťažiam žiakov stredných odborný…

Dlhodobá športová príprava mládeže - odborná konferencia

Konferencia bude formou live streamu s možnosťou interakcie prostredníctvom komentárov. Program: 9:55 – úvodné slovo, otvorenie konferencie 10.00 – 10.30 Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci odd…

Slovensko potrebuje zručných remeselníkov a odborne vyučených pracovníkov. Stredné školy sa prezentovali na Dni župných škôl

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, tech…

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku