Oznamy a správy

Rezort školstva začal s upratovaním financovania problémových projektov pre vedu a vývoj

Po ich prehodnotení sa zruší šesť stimulov. Informoval o tom štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis spolu s nezávislými pozorovateľmi z oponentských komisií. Za nadáciu Zastavme korupciu sa tlačo…

Rezort školstva a brexit

Prinášame Vám preto základné informácie vo vzťahu k brexitu na jednotlivých úrovniach vzdelávania a tiež v otázke uznávania dokladov o vzdelaní a programe Erasmus+. Aktuálne informácie o brexite ná…

Ministerstvo školstva doriešilo otázku portálu na dištančné vzdelávanie, účty má už 38 425 učiteľov

Okrem tisícok digitálnych vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka a množstva odborných predmetov, sú prost…

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov k finančnej gramotnosti 2020 sa bude konať online

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v tejto oblasti sa rozumie vzdelávanie v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od …

Do online Pytagoriády sa zapojil rekordný počet žiakov

V stredu a vo štvrtok 9. a 10. decembra 2020  prebehli školské kolá jednej z najpopulárnejších súťaží. Pytagoriáda, ktorá sa organizuje už viac ako štyri desaťročia, mala tento rok svoju online pre…

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku