Oznamy a správy

B. Gröhling: V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky

Pandemická situácia na Slovensku sa pomaly zlepšuje. Nasvedčujú tomu klesajúce čísla hospitalizovaných. Práve to je jednou z troch kľúčových podmienok na to, aby sa mohol Covid automat prepnúť na r…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej aleb…

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže preukázali bravúrne vedomosti v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Prvý deň odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí, vzápätí začali prezentácie prác žiakov a obhajoby riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Sú…

Školy pokračujú v nezmenenom režime

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility budú deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl vzdelávať ako doteraz. Po návrate z veľko…

Výskumná agentúra aj v roku 2021 v nastúpenom pozitívnom trende

Čerpanie, ktoré je hlavným cieľom vo vzťahu k záväzkom k Európskej komisii v tomto programovom období, tak stúplo zo 14,5 mil. eur na začiatku roka 2020 na súčasných 77,1 mil. eur (pre EÚ zdroje). …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku