Oznamy a správy

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí…

M. Filipová: Pracujeme na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti

Na základe tejto udalosti v roku 1990, na štvrtom kongrese, bol 8. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň Rómov. „8. apríl tradične patrí Medzinárodnému dňu Rómov. Pri tejto príležitosti by som chcel…

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sa udržiavali otvorené za prísnych epidemiologických opatrení od začiatku februára. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkova…

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami. Ak…

Rezort školstva na projekt doučovania vyčlenil v prvej fáze pol milióna eur

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku