Oznamy a správy

Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svoj…

Paulis: So Spojenými arabskými emirátmi pripravujeme Memorandum o spolupráci, ktoré otvorí dvere našim výskumníkom a podnikateľom

V rámci oficiálneho programu počas návštevy EXPO 2020 v Dubaji sa štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis stretol s ministerkou pre pokročilé technológie Spojených arab…

Kroky na ceste k otvorenej vede

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši témy otvoreného prístupu a otvorenej vedy na národnej úrovni. Online podujatia pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa otv…

B. Gröhling: Čakajú nás najväčšie reformné zmeny v školstve

Novely zákonov predstavujú kostru pre reformy v školstve. „Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve. Po prvýkrát to ale nebudú iba ciele na papieri. Budeme ich zavádzať do praxe cez zmeny v…

Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví experti

Cieľom nového projektu je dať zúčastneným školským tímom zložených z učiteľov a žiakov priestor otestovať svoje nápady a riešenia v oblasti digitalizácie. Na dosiahnutie merateľného výsledku budú m…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku