Oznamy a správy

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov

Oblasť globálnych kompetencií je inovatívna doména, ktorá bola do štúdie PISA 2018 zaradená po prvýkrát v celej doterajšej histórii. V poslednom meraní skúmala povedomie žiakov v environmentálnych,…

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu, alebo ste len jednoducho zvedaví? Príďte si vychutnať vedu v tej najlepšej forme. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťa…

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané

Zdravšie cereálne pufované výrobky aj spoločný boj proti koronavírusu. Ocenenia pre aktuálne inovatívne výstupy vedy s prínosom pre prax sú rozdané

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udelilo aj tento rok prestížne ocenenie Cena za transfer technológií v troch kategóriách. V dnešný deň, 20. 10.  2020, sa k jednotlivým kategóriá…

Ministerstvo školstva pošle školám 750-tisíc eur na vybavenie jedální

Ministerstvo školstva pošle školám 750-tisíc eur na vybavenie jedální

Školské jedálne patria spravidla do vlastníctva ich zriaďovateľov, najmä obcí, miest a VÚC, podobne ako aj budovy škôl. Za ich udržiavanie a rozvoj sú preto zodpovední zriaďovatelia. „Napriek tomu …

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

CVTI SR sa zapája do Týždňa otvoreného vládnutia. Pripravilo webinár k občianskej vede

„Radi by sme dali do pozornosti online podujatia, ktoré pripravujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020, a ktoré sa týkajú problematiky vedy a výskumu na Slovensku. Tieto podujatia mali byť s…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku