Oznamy a správy

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Olympiáda v španielskom jazyku svojím 30. ročníkom odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Súťaže, ktorá sa konala 10. 3. 2021 sa zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorých vedomost…

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 22 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomosti a zručností

Aktuálny 22. ročník celoštátneho kola súťaže sa realizuje pod gestorstvom Strednej odbornej školy  Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici v termíne 28.- 30. apríla 2021 dištančnou formou. Postúpilo doň …

O týždeň sa školy otvoria aj pre väčšinu ôsmakov a deviatakov ZŠ

Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie v krajine, preočkovanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám Covid semafor pre školy v čase pandémie. Ministerstv…

Od Gagarina po naše členstvo v ESA

Týka sa to aj Európskej výskumnej agentúry (ESA), ktorá vznikla v roku 1974 so sídlom v Paríži a zastrešuje vesmírne projekty v Európe. Slovenská republika zatiaľ nie je jej plnohodnotným členom, n…

Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

Aj deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mo…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku