Oznamy a správy

Začali sa prvé oponentúry k harmonogramu športovej prípravy. Športovci na nich musia zodpovedať viacero otázok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so športovými zväzmi a s rezortnými strediskami štátnej športovej reprezentácie podporuje najúspešnejších slovenských športovcov v olym…

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k pre…

Štátny tajomník pre šport I. Husár a ZMOS otvárajú novú kapitolu spolupráce v športe

Informácie o počte, technickom stave a vybavení športovísk sú nevyhnutné pre nastavenie kritérií pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu. Na Slovensku však v súčasnost…

Informácia k realizácii vnútorných presunov voľných zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii sprostredkovateľských orgánov pre časť Výskum a inovácie – Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V rámci prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií MŠVVaŠ SR identifikovalo disponibilnú alokáciu vo výške 100 mil. EUR (zdroj EFRR), ktorá bola pôvodne určená na výzvy na podporu dlhod…

Učenie programovania bezplatne pre žiakov základných a stredných škôl

Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku