» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

     Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie

23.10.2017
     Ako účinne pomôcť deťom a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ako by mala vyzerať tímová spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v inkluzívnej škole. Aj toto sú té...
Konferencia pre trénerov na tému Výživa a doping v športe

Konferencia pre trénerov na tému Výživa a doping v športe

23.10.2017
     V piatok 20. októbra 2017 sa v aule prof. Stráňaia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia venovaná športovým odborníkom s názvom Výživa a do...
Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika

Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika

23.10.2017
     V dnešný deň si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi každý štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc je Deň Milana...
Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

23.10.2017
     Pedagógovia z viacerých častí Slovenska sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom podujatí Štátneho pedagodického ústavu (ŠPÚ) Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre vše...
Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020

Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020

23.10.2017
     Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach 7. novembra 2017....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »