Oznamy a správy

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

Stredoškolská odborná činnosť oslavuje už neuveriteľných 43 rokov

Práve virtuálne prostredie súťaže bude priestorom,  kde budú môcť žiaci predstaviť výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Do celoštátneho kola sa dostali cez postupové kolá odborné práce vyše 1 24…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

Na projekt „Spolu múdrejší“ sme vyčlenili ďalší milión

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným dištančným vzde…

B. Gröhling: Zjednotenie kompetencií školstva je prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém

Školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z dvoch ministerstiev – rezortu vnútra a rezortu školstva, čo spôsobovalo zriaďovateľom, školám, učiteľom aj rodičom mnohé problémy. „Toto nesystémo…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku