» Mediálny servis » Oznamy a správy

Oznamy a správy

Prijímatelia NFP budú musieť byť v registri partnerov verejného sektora

Prijímatelia NFP budú musieť byť v registri partnerov verejného sektora

28.03.2017
     S účinnosťou od 1. februára 2017 sa v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora vzťahuje na predkladateľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) ...
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

28.03.2017
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na rie...
Štartuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí

Štartuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí

28.03.2017
     Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana vyhlasujú 16. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl Vojaci očami detí.      Účastníci súťa...
Minister školstva Peter Plavčan dnes otvoril nové priestory školy v obci Viničné

Minister školstva Peter Plavčan dnes otvoril nové priestory školy v obci Viničné

28.03.2017
        Spolu šesť učební a ďalšie priestory pre žiakov a učiteľov dnes za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana slávnostne otvorili v obci Viničné (okr. Pezinok). D...
Bývalý prezident SOV František Chmelár dostal pamätnú medailu

Bývalý prezident SOV František Chmelár dostal pamätnú medailu

28.03.2017
      Pamätnú medailu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ďakovný list si dnes z rúk ministra Petra Plavčana prevzal bývalý dlhoročný prezident Slovenského olympijského výboru (SO...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »