Oznamy a správy

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Výzva je zameraná predovšetkým na podporu malých a stredných podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

Vyše 12-tisíc deviatakov sa zapojilo do reprezentatívneho monitoringu vedomostí a postojov

Cieľom bolo získať spätnú väzbu od žiakov, na základe ktorej je možné vyhodnotiť dopad dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí vybranej populácie žiakov na Slovensku. Získané dáta zároveň posky…

V regiónoch Slovenska sa on-line diskutuje o Stratégii inkluzívneho vzdelávania

Pri tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania chce rezort školstva zohľadniť aj problémy a návrhy riešení z praxe. Dnešným regionálnym diskusiám preto predchádzalo stretnutie so 114 zástupcami akté…

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred p…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku