Oznamy a správy

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na projekty pre mládež, získať môžete príspevok 20 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto r…

Ľ. Paulis: S vysokými školami spolupracujeme na novele zákona

„Všetci sme sa zhodli, že vysoké školstvo potrebuje reformy. Je to dlhodobá požiadavka spoločnosti, ako aj akademickej obce. Reformy môžu byť náročné, no našim prvoradým cieľom je to, aby študenti …

Projekt ONE zlepší vzdelávanie dospelých aj vďaka medzinárodnej spolupráci

Jednotlivé organizácie a inštitúcie partnerských krajín budú v projekte do značnej miery využívať metódu European Peer Review, ktorá na základe predchádzajúcich skúseností napomáha rozširovať spolu…

Sériu webinárov o vyhľadávaní informácií uzavrú spoločenské a humanitné vedy

Pripravovaný webinár Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) „Vyhľadávanie informácií z oblasti spoločenských a humanitných vied“ je posledný zo série webinárov zameraných na prácu s ele…

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

“Olympiáda ľudských práv je nesmierne poctená udelením Ceny Európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku