Archív výziev na predkladanie projektov v rámci SOP Ľudské zdroje a JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 3

Prehľad výziev vyhlasovaných v rámci SOP Ľudské zdroje a JPD NUTS - II Bratislava Cieľ 3 v programovom období 2004 – 2006. Prijímanie žiadostí k týmto výzvam bolo ukončené.

28. december 2006
Usmernenia SORO k projektom Európskeho sociálneho fondu
 
3. október2006
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy č. JPD BA Cieľ 3–2005–SORO-1
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy č. JPD BA Cieľ 3–2005–SORO-2
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy č. SOP ĽZ–2005–SORO-1
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy č. SOP ĽZ–2005–SORO-2

12. apríl 2006
Uzavretá výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF č. SOP ĽZ / JPD BA CIEĽ 3-2006-SORO-NP1. (Prijímanie žiadostí ukončené)

24. marec 2006 (Konečný termín podávania žiadostí 26. máj 2006)
Výzva č. SOP ĽZ -2006-SORO-1 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci schémy pomoci de minimis pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje. (Prijímanie žiadostí ukončené)

Výzva č. JPD BA Cieľ 3-2006-SORO-1 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci schémy pomoci de minimis pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3. (Prijímanie žiadostí ukončené) 
 
12. december 2005 (Konečný termín na predkladanie žiadostí je 17. február 2006 resp. 28. február 2006)
Uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF č. SOP ĽZ / JPD BA CIEĽ 3-2005-SORO-NP1. (Prijímanie žiadostí ukončené)

17. október 2005 (Konečný termín na predkladanie žiadostí je 22. december 2005)
Výzva č. SOP ĽZ-2005-SORO-3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje. (Prijímanie žiadostí ukončené)
Zmena
29. november 2005 - zmenený formulár prehlásenia o partnerstve

Výzva č. JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-3 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3. (Prijímanie žiadostí ukončené)
Zmena
29. november 2005 - zmenený formulár prehlásenia o partnerstve
 
15. júl 2005
Implementácia Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov.
 
23. jún 2005
Formuláre k implementácii projektov ESF.
 
18. apríl 2005
Najčastejšie dôvody neúspechu žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ESF v procese hodnotenia vo výzvach vyhlásených 21. marca 2005.
 
21. marec 2005 (Konečný termín podávania žiadostí 20. máj 2005)
Výzva č. SOP ĽZ-2005-SORO-1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje. (Prijímanie žiadostí ukončené)
Zmena
8. apríl 2005 - zvýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov na výzvu
26. apríl 2005 - zmenený formulár prehlásenia o partnerstve

Výzva č. JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-1 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3. (Prijímanie žiadostí ukončené)
Zmena
8. apríl 2005 - zvýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov na výzvu
26. apríl 2005 - zmenený formulár prehlásenia o partnerstve

Výzva č. SOP ĽZ-2005-SORO-2 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci schémy pomoci de minimis pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje. (Prijímanie žiadostí ukončené) Zmena
5. apríl 2005 - znížená maximálna výška nenávratného finančného príspevku
26. apríl 2005 - zmenený formulár prehlásenia o partnerstve

Výzva č. JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-2 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci schémy pomoci de minimis pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3. (Prijímanie žiadostí ukončené)
Zmena
5. apríl 2005 - znížená maximálna výška nenávratného finančného príspevku
26. apríl 2005 - zmenený formulár prehlásenia o partnerstve.

18. február 2005
Implementácia projektov Európskeho sociálneho fondu.
 
3. február 2005
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy č. SOP ĽZ-2004-SORO-1 
Zoznam schválených projektov v rámci výzvy č. JPD BA Cieľ 3-2004-SORO-1 
 
22. december 2004 
Výsledky uzavretej výzvy na predkladanie projektov pre priamoriadené organizácie MŠ SR SOPĽZ/JPD 3 BA – 2004 - SORO – NP1 
 
20. december 2004 
Oznámenie o hodnotiteľoch
 
28. október 2004
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu. (Prijímanie žiadostí ukončené)
 
13. október 2004
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3 (Prijímanie žiadostí ukončené)

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (Prijímanie žiadostí ukončené)
 
18. august 2004  
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci schémy pomoci de minimis pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (Prijímanie žiadostí ukončené)

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF v rámci schémy pomoci de minimis pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3 (Prijímanie žiadostí ukončené) 

16. jún 2004 
Uzavretá výzva na predkladanie projektov pre priamoriadené organizácie MŠ SR SOP ĽZ/JPD BA CIEĽ 3 – 2004 – SORO – NP 1 (Prijímanie žiadostí ukončené)
 
17. máj 2004 
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje - geograficky pokrýva Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj (Prijímanie žiadostí ukončené)

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava Cieľ 3 - geograficky pokrýva Bratislavský samosprávny kraj (Prijímanie žiadostí ukončené)
 
7. január 2004
Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov (english version)

Skočiť na začiatok stránky