Aktuálne informácie

Informácie ohľadne normatívov pre školy všetkých zriaďovateľov, školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia a normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov.
 
 • Úprava rozpočtu – november 2013
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2013
 • Dohodovacie konanie - jún 2013
 • Úprava rozpočtov - máj 2013
 • Normatívne príspevky na rok 2013
 • Normatívy na rok 2013
 • Konečný upravený rozpočet na rok 2012
 • Pozor! Oprava databáz (14. 12. 2012)
 • Dohodovacie konanie - december 2012
 • Dohodovacie konanie - október 2012
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2012
 • Dohodovacie konanie - jún 2012
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2012
 • Konečný upravený rozpočet na rok 2011
 • Dohodovacie konanie po EDUZBERE 2011
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2011
 • Dohodovacie konanie - jún 2011
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2011
 • Dohodovacie konanie - november 2010
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2010
 • Dohodovacie konanie - 1. polrok 2010
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2010
 • Dohodovacie konanie - december 2009
 • Dohodovacie konanie - november 2009
 • Dohodovacie konanie - maturity, bazény, II. kvalifikačná skúška
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2009
 • Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov
 • Normatívy a normatívne príspevky na rok 2009
 • « 1 2
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku