» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Pozor! Oprava databáz (14. 12. 2012)

Pozor! Oprava databáz (14. 12. 2012)

Dňa 14. 12. 2012 bola zverejnená opravená verzia databáz normatívneho financovania. Z dôvodu chyby vo vzorci mali niektorí zriaďovatelia zverejnený chybný rozpočet. Chyba sa týkala len rozpočtov na webe, rozpočtové opatrenia na krajské školské úrady sú správne.

Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.