» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Konečný upravený rozpočet na rok 2012

Konečný upravený rozpočet na rok 2012

Na internetovej stránke ministerstva boli zverejnené konečné upravené rozpočty pre zriaďovateľov na rok 2012.