» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Konečný upravený rozpočet na rok 2011

Konečný upravený rozpočet na rok 2011

Na internetovej stránke ministerstva boli zverejnené konečné upravené rozpočty pre zriaďovateľov na rok 2011.