» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2014

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2014

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Zmeny predstavujú:
  • úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2014/2015,
  • zmeny v sieti škôl a školských zariadení,
  • finančné prostriedky poskytnuté na náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií,
  • finančné prostriedky poskytnuté na dohodovacie konanie.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.