Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Predpokladané termíny v danom roku v rezorte školstva:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty VEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Hodnotenie nových žiadostí: máj/jún (I. kolo), október/november (II. kolo)
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júna
Podávanie aktualizácií: do polovice decembra
Podávanie finančných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Vedúci projektu je zodpovedný za archiváciu celej svojej projektovej dokumentácie za príslušný riešený projekt
(v prípade podanej žiadosti o dotáciu a záverečnej správy sa na MŠVVaŠ SR posiela len potvrdenie o jej podaní).
 
 • Návrhy na nových členov komisií VEGA v 6. funkčnom období
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2012, finančných správ za rok 2011 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2011
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2011, finančných správ za rok 2010 a záverečných správ končiacich projektov v roku 2010
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011
 • Aktualizácia riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2010 a záverečné správy končiacich projektov v roku 2009
 • Vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2009
 • Seminár o VEGA
 • « 1 2 3
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku