» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Oznam pre vedúcich skončených projektov VEGA

Oznam pre vedúcich skončených projektov VEGA

Dovoľujem si pripomenúť všetkým vedúcim riešiteľom, ktorí doposiaľ ešte nevrátili nedočerpané finančné prostriedky určené na projekty VEGA, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2011, aby tak urobili prostredníctvom rektorátu príslušnej vysokej školy najneskôr do 31. 8. 2012, ten zároveň pošle avízo sekcii financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR.