» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2017

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2017

V on-line systéme e-VEGA bolo zverejnené hodnotenie projektov VEGA skončených v roku 2017. Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky.