» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Plán činností VEGA na rok 2015

Plán činností VEGA na rok 2015

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 13. 11. 2014 schválilo plán činností VEGA na rok 2015.