» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Plán činností VEGA na rok 2014

Plán činností VEGA na rok 2014

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na nasledujúci rok.