» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Plán činností VEGA do konca 6. funkčného obdobia

Plán činností VEGA do konca 6. funkčného obdobia

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 12. 11. 2015 schválilo plán činností VEGA v roku 2016 do konca 6. funkčného obdobia.