» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Plán činností VEGA do konca roka 2017

Plán činností VEGA do konca roka 2017

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 11. 11. 2016 schválilo plán činností VEGA do konca roka 2017.