» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Plán činností VEGA do konca roka 2018

Plán činností VEGA do konca roka 2018

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 15. 11. 2017 schválilo plán činností VEGA do konca roka 2018.