Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Výzva OPVaV-2013/2.2/10-RO na prekladanie žiadosti o NFP

16.10.2013 - Dňa 16. 10. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný …

Milióny eur pre stredné školy

14.10.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhodnotila projekty podávané školami v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie – Moderná str…

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

08.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 08. 10. 2013 je aktualizovaný "Indikatívny harmonogram v…

(Ne)správne verejné obstarávanie môže mať dopad na projekty

07.10.2013 -      V súvislosti s viacerými zmenami a doplneniami, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. júla 2013, usporiadala ASFEU v dňoch 30. septembra – 3. októbra 2013 informačné se…

V Bratislave odborníci diskutujú o tom, ako hodnotiť kvalitu vzdelávania

17.09.2013 -      Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný stav a perspektívy, pod týmto názvom sa včera začala v  hoteli Bratislava City trojdňová odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Národný ústav …

Pán poslanec Beblavý pokračuje v spochybňovaní úspechov

12.09.2013 -      Dnešná tlačová konferencia pána poslanca Miroslava Beblavého bola iba o sebaprezentácii a utvrdení v tom, že ešte stále nerozumie eurofondom.      Pán poslanec sa v priebehu niekoľkých dn…

Na centrá excelentnosti v Bratislavskom kraji pôjde 20 miliónov eur

02.09.2013 -      Podnikateľské subjekty (pobočky nadnárodnej spoločnosti) z Bratislavského kraja, ktoré vykonávajú vedecko-výskumné činnosti, sa môžu od 28. augusta 2013 uchádzať o nenávratný finančný prísp…

Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu

28.08.2013 -      Mikropodniky, malé podniky, ako aj stredné a veľké podniky z mimobratislavských krajov, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špo…

SAV vybuduje v Bratislave centrum aplikovaného výskumu nových materiálov

28.08.2013 -       Takmer 25 miliónov eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií v Bratislave. Zmluvu o poskytnutí nenávratného fin…

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

28.08.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 28. 08. 2013 je aktualizovaný "Indikatívny harmonogram v…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku