» Aktuality » Dnes bola vyhlásená súťaž Vitaj v našom regióne!

Dnes bola vyhlásená súťaž Vitaj v našom regióne!

13.11.2013
Dnes bola vyhlásená súťaž Vitaj v našom regióne!
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 13. novembra 2013 cudzojazyčnú súťaž s názvom Vitaj v našom regióne!. Zapojiť sa do nej môžu žiaci 8. ročníkov základných škôl (s výnimkou osemročných gymnázií), ktoré prostredníctvom ASFEU realizovali alebo realizujú projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.
     Úlohou kolektívu ôsmakov je vypracovať multimediálnu prezentáciu v podobe turistického sprievodcu, ktorá má kreatívnym a nápaditým spôsobom zaujať zahraničných študentov. Prezentácia má byť spracovaná v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Žiaci môžu písať o rôznych zaujímavostiach svojho mesta alebo regiónu — turistika, kultúra, gastronómia, tradície, príroda a pod. Použiť môžu fotografie, mapy, obrázky či videá.
     Cieľom súťaže je motivovať a podporiť tvorivé prostredie na školách spojené s jazykovými a počítačovými zručnosťami. Tri víťazné práce budú ocenené nákupom študijných materiálov pre žiakov podľa vlastného výberu  (napr. slovníky, knihy, CD, DVD).
     Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdu záujemcovia na www.asfeu.sk. Súťažné práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu školy posielať do 20. decembra 2013 na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Vitaj v našom regióne!. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk v priebehu februára 2014. Otázky k súťaži je možné zaslať na adresu sutaz@asfeu.sk.