» Aktuality » Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne!

Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne!

06.12.2013
Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne!
     Už len dva týždne majú žiaci 8. ročníkov základných škôl príležitosť zapojiť sa do súťaže Vitaj v našom regióne! vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).
     Úlohou ôsmakov je originálnym spôsobom predstaviť svoje mesto, región v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku prostredníctvom pútavej multimediálnej prezentácie. Súťažiť môžu kolektívy tried tých základných škôl, ktoré prostredníctvom ASFEU realizovali alebo realizujú svoje projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     Školy najlepších súťažných prác získajú poukážky na nákup študijných materiálov podľa vlastného výberu.
     Súťažné práce spolu s prihlasovacím formulárom môžu záujemcovia posielať do 20. decembra 2013 na adresu ASFEU, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom Súťaž – Vitaj v našom regióne.
     Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu. Štatút a prihlasovací formulár nájdete na www.asfeu.sk.