» Aktuality » NÚCEM overuje kvalitu nových testov pre elektronické prostredie na 52 školách

NÚCEM overuje kvalitu nových testov pre elektronické prostredie na 52 školách

11.11.2013
NÚCEM overuje kvalitu nových testov pre elektronické prostredie na 52 školách
     Žiaci v 52 základných a stredných školách z celého Slovenska budú počas najbližších dní testovať prvé úlohy, ktoré vytvorili učitelia v regiónoch v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Dnes (pondelok 11. 11. 2013) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) začne overovať kvalitu nových testov v elektronickom prostredí z matematickej a čitateľskej gramotnosti, budúci týždeň z nemeckého a anglického jazyka.
     Na skúšobnom testovaní sa zúčastňuje desať škôl z Prešovského kraja, po sedem škôl z Banskobystrického, Bratislavského a Žilinského kraja, po šesť škôl z Nitrianskeho a Košického kraja, päť škôl z Trenčianskeho kraja a štyri školy z Trnavského kraja. Záverečné vyhodnotenie kvality testov a úspešnosti žiakov zo skúšobného testovania bude známe koncom tohto roka. Z technického hľadiska sa na testovanie zatiaľ využíva dočasný testovací systém, ktorý v budúcnosti nahradí moderný testovací systém – ten je aktuálne predmetom verejného obstarávania.
     “V príprave na novembrové skúšobné elektronické testovanie sme využili praktické skúsenosti z októbra, keď sme úlohy vyskúšali na „minivzorke“ 11 škôl. Podľa vyjadrení žiakov a učiteľov z týchto škôl boli úlohy z matematickej gramotnosti veľmi zaujímavé. Žiaci tiež jednoznačne ocenili, že po skončení testu hneď vedia, ako v teste obstáli a koľko bodov z celkového počtu získali. V prípade cudzích jazykov odporúčam žiakom, aby si dávali väčší pozor na preklepy v slovách a viac sa sústredili,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská o poznatkoch z októbrového testovania. Riaditeľka tiež vysvetlila, že po druhom t. j. novembrovom kole po štatistickom vyhodnotení testov NÚCEM následne uvedené testy postúpi externým recenzentom na odborné posúdenie a až po ich kladnom stanovisku sa testy dostanú do elektronickej databázy testov.
     Podľa riaditeľky R. Kanovskej je overovanie kvality nových testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov v školách veľmi dôležitou súčasťou národného projektu. Celkovo má totiž v rámci neho vzniknúť 30-tisíc originálnych testových úloh a 150 testov. Zámerom NÚCEM-u je vytvoriť podmienky na postupný prechod škôl na elektronické testovanie, ktoré patrí k štandardnej forme hodnotenia vedomostí žiakov vo vyspelých krajinách. Do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ sa ku koncu októbra na Slovensku zapojilo už takmer 1 650 základných a stredných škôl, najviac - až 245, je z Nitrianskeho kraja.

Mária Grebeňová-Laczová
manažérka národného projektu