Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Informácia o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódom OPVaV-2013/2.2/09-RO

19.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpo…

Dnes bola vyhlásená súťaž Vitaj v našom regióne!

13.11.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 13. novembra 2013 cudzojazyčnú súťaž s názvom Vitaj v našom regióne!. Zapojiť sa do nej…

Informácia o zmene povinnej prílohy č. 3-15 k Žiadosti o NFP k priebežnej výzve s kódom OPVaV-2013/2.2/10-RO

12.11.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že na základe § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpo…

NÚCEM overuje kvalitu nových testov pre elektronické prostredie na 52 školách

11.11.2013 -      Žiaci v 52 základných a stredných školách z celého Slovenska budú počas najbližších dní testovať prvé úlohy, ktoré vytvorili učitelia v regiónoch v rámci národného projektu Zvyšovanie kvali…

Interaktívne tabule mieria do škôl. Bude ich viac ako 2 600.

11.11.2013 -      Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ zabezpečí žiakom základných a stredných škôl interaktívne učebne.      Súčasná spoločnosť,…

Rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

28.10.2013 -      Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Bratislave konalo 9. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.     …

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2012

25.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 18. októbra 2013 schválila Výročnú správu…

Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu je gymnazista Daniel Jahôdka

22.10.2013 -      Celoslovenská súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie originálneho loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testova…

Nové školy a 120 zdravotných osvetárov

22.10.2013 -      "Rezortizmus sme nahradili spoluprácou a presadzovaním systémových riešení. Jasne sme dokázali, že riešenia neprijímame od zeleného stola, ale na základe informácií priamo z terénu. Teda z …

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/2.1/04-SORO

16.10.2013 -      Pre záujemcov o konzultácie k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu je v termíne od 17. – 24. októbra 2013 k…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku