» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Oznámenie o zverejnení Usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

Oznámenie o zverejnení Usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj vydalo dňa 16.1.2014 Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov.

Usmernenie je zverejnené na stránke OP Výskum a vývoj v časti Dokumenty, usmernenia a príručky/Metodické pokyny, usmernenia a príručky/Usmernenia platobnej jednotky.