» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Zverejnenie usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

Zverejnenie usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014
Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 16.1.2014 zverejnené usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov.