Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Interaktívne tabule mieria do škôl. Bude ich viac ako 2 600.

11.11.2013 -      Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ zabezpečí žiakom základných a stredných škôl interaktívne učebne.      Súčasná spoločnosť,…

Rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

28.10.2013 -      Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Bratislave konalo 9. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.     …

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2012

25.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 18. októbra 2013 schválila Výročnú správu…

Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu je gymnazista Daniel Jahôdka

22.10.2013 -      Celoslovenská súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie originálneho loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testova…

Nové školy a 120 zdravotných osvetárov

22.10.2013 -      "Rezortizmus sme nahradili spoluprácou a presadzovaním systémových riešení. Jasne sme dokázali, že riešenia neprijímame od zeleného stola, ale na základe informácií priamo z terénu. Teda z …

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/2.1/04-SORO

16.10.2013 -      Pre záujemcov o konzultácie k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu je v termíne od 17. – 24. októbra 2013 k…

Výzva OPVaV-2013/2.2/10-RO na prekladanie žiadosti o NFP

16.10.2013 - Dňa 16. 10. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný …

Milióny eur pre stredné školy

14.10.2013 -      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhodnotila projekty podávané školami v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie – Moderná str…

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

08.10.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 08. 10. 2013 je aktualizovaný "Indikatívny harmonogram v…

(Ne)správne verejné obstarávanie môže mať dopad na projekty

07.10.2013 -      V súvislosti s viacerými zmenami a doplneniami, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. júla 2013, usporiadala ASFEU v dňoch 30. septembra – 3. októbra 2013 informačné se…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku