Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“

01.04.2014 - Dňa 01.04.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný…

Jednoduché spracovanie zložitých vecí

28.03.2014 -      Vysokoškoláci majú šancu zapojiť sa do súťaže o najmodernejšie tablety. Musia však reagovať na súťaž Nauč ma rozumieť vede, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a š…

Pán poslanec spája nespojiteľné. Jeho tvrdenia sú nezmysly.

11.03.2014 -      Poslanec NR SR Miroslav Beblavý len nedávno tvrdil, že z eurofondov by sme mali zvyšovať platy učiteľov. To je však neprípustné v celej Európskej únii. Neskôr na margo zoznamu preferovaných…

Ochrana duševného vlastníctva spája vedu s praxou

06.03.2014 -      Ochrana duševného vlastníctva a premietnutie výsledkov výskumu do hospodársko-spoločenskej praxe je cieľom národného projektu, ktorý už štvrtý rok realizuje Centrum vedecko-technických info…

„Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“.

20.02.2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov n…

Postoje banskobystrickej župy ignorujú platné pravidlá

13.02.2014 -      Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja adresoval rezortu školstva otvorený list, v ktorom spochybňuje platné pravidlá a zaužívané postupy. Tieto vyjadrenia ignorujú všeobecne známe …

Nauč ma rozumieť vede

12.02.2014 -      Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, vý…

Úspešné školy nemožno trestať

07.02.2014 -      Na jeseň minulého roka bolo pre 180 stredných škôl vyčlenených z eurofondov 40 miliónov eur. Tieto peniaze majú pomôcť v aktivitách zameraných na modernizáciu vzdelávania. Banskobystrický s…

SAV vybuduje v Šarišských Michaľanoch špičkové centrum biomedicínskeho výskumu

24.01.2014 -      Takmer 25 milióna eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok, ktoré prostredníctvom modernej infraštruktúry zabezpečí transfer p…

Minister Dušan Čaplovič rokoval s komisárkou Európskej komisie

22.01.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v Bratislave rokoval s komisárkou Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn. Témou sp…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku