Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

V centrách UMB vedia simulovať hrozby aj bezpečnosť

10.09.2014 -      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vďaka eurofondom vybudované dve centrá excelentnosti zamerané na krízové situácie. Vedecký tím v nich dokáže simulovať nielen prírodné katastrof…

Minister školstva Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy

26.08.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (AŠFEÚ) Mariána Kostolányiho.      „Vzhľadom na moju nespokojnosť…

Letná škola 2014 prinesie autorom aj oprávnenie na vstup do elektronického systému

04.08.2014 -      Bohatý program pre 450 autorov a posudzovateľov úloh z celého Slovenska ponúka Letná škola 2014 v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využit…

OLAF zverejnil Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2013

04.08.2014 - http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-olaf-u-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

21.07.2014 - Dňa 17.7.2014 vydala Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013. Bližšie informácie možno nájsť na webovom sídle centrálneho kon…

Trenčianska univerzita skúma účinky kyslíkovej terapie

08.07.2014 -      Vedecký tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne skúma na jedinom pracovisku verejného charakteru na Slovensku účinky podávania kyslíka pri rôznych ochoreniach. Priestorom n…

Vo Zvolene vedia ,,predpovedať“ budúcnosť lesa

26.06.2014 -      Technická univerzita vo Zvolene má jedno z najmodernejších vedecko-výskumných pracovísk na Slovensku, ktoré je výnimočné aj v Európe. Raritou je virtuálna jaskyňa vybavená 3D simuláciou. Fu…

Na Pohode môžete ochutnať testové špeciality

26.06.2014 -      Elektronické úlohy z viacerých gramotností aj e-maturita zo slovenčiny čakajú na návštevníkov multižánrového festivalu Bažant Pohoda 2014 na trenčianskom letisku v júli tohto roka. Úlohy pr…

Eurofondy znamenali pre košickú UPJŠ technologický skok

19.06.2014 -      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach využila všetky príležitosti na čerpanie podpory z eurofondov pri realizácii projektov operačného programu Výskum a vývoj. Tieto sa od roku 2008 …

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli bola včera slávnostne otvorená

17.06.2014 -      Slovenská republika sa zaradila k ďalším štátom Európy, ktoré majú Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Presvedčenie o tom, že bude významným prínosom pre slovenských vedcov a vý…
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku